Otevřený dopis Ministru kultury Danielu Hermanovi

VT zaslala ministru Hermannovi otevřený dopis, jímž reaguje na snížení rozpočtu určeného pro grantové řízení v oboru tanec a pohybové divadla na rok 2017. Toto snížení je v rozporu s vývojem rozpočtu MKČR, potřebami oboru a také s loni deklarovaným příslibem navýšení prostředků pro grantová řízení.

Vize tance podporuje svým stanoviskem Tanec a Praha a 420PEOPLE

V souvislosti s výrazným snížením víceletých grantů na léta 2018 - 2022 se některé organizace, jako např. členové VT - zapsané ústavy Tanec Praha a 420PEOPLE (ale také například soubor Cirk La Putyka), rozhodly dotaci nepříjmout. Akceptování až o 40% snížené dotace by pro ně znamenalo čtyřletý útlum aktivit, či práci v krizovém režimu. Tanec Praha a 420PEOPLE vysvětlil svoje rozhodnutí dopisem primátorce města Adrianě Krnáčové a radnímu Janu Wolfovi. Vize tance je svým prohlášením podpořila.

Výzkum: Český tanec v datech – statistika, analýza, postoje

Vize tance spolu s profesními organizacemi Tanečním sdružením ČR, Nadačním fondem pro taneční kariéru a Cirqueonem spolupracuje na výzkumu, jehož hlavním organizátorem je Institut umění – Divadelní ústav.

Projekt navazuje na dva předchozí výzkumy z let 2007 a 2011, v nichž se po zhruba 30 letech podařilo soustředit a interpretovat komplexní statistické údaje o českém profesionálním tanci. Je tedy možné v celé řadě údajů provádět srovnání a sledovat vývojové tendence.

Vize tance vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka Mezinárodního dne tance

VIZE TANCE profesní organizace zapsaná jako spolek, vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátora Mezinárodního dne tance.

Náplň práce:
• koordinace Mezinárodního dne tance v ČR
• samostatné plánování
• vedení menšího týmu
• komunikace s partnery
• sestavování harmonogramu a rozpočtu
• spolupráce na fundraisingu

Požadujeme
• spolehlivost, preciznost, flexibilitu, odpovědnost, schopnost samostatné i týmové práce
• velmi dobré organizační schopnosti
• velmi dobré komunikační schopnosti
• kultivovaný písemný i mluvený projev
• orientaci v kulturní sféře

Autorem poselství k Mezinárodnímu dni tance 2016 je Salã Lemi Ponifasio

Vážení přátelé,

v příloze si vám dovolujeme zaslat Poselství k letošnímu Mezinárodnímu Dni tance, který bude jako každoročně slaven na celém světě dne 29. dubna.

Provolání, jehož autorem je letos samoanský choreograf, výtvarník a režisér Salã Lemi PONIFASIO, bude prostřednictvím nejvýznamnější světové divadelní organizace ITI / International Theatre Institute - Mezinárodní divadelní ústav/ čteno 29. dubna v divadlech celého světa.